שתף

הבהרת מערכת

12:52 25.10.2018

מה חדש בנס ציונה

בתאריך ה-23/10 פורסמה הכתבה 'מכון הסקרים m.i.s מציג: רובין מנצח בפער של כמעט 10%'.


בכתבה זו נכתב כי הסקר אושר על-ידי וועדת הבחירות.


הפורטל מבהיר כי לאחר בדיקה נוספת של החוק, ואימותו מול יו"ר ועדת הבחירות בנס-ציונה, מר עמי הרמן, יש להדגיש כי אין כל משמעות לאישור הסקר על-ידי ועדת הבחירות, וכי גוף/אדם המפרסם סקר -  אינו מחויב לקבל אישור מקדים לפרסומו, אלא רק נדרש לשלוח העתק של הסקר לוועדת הבחירות המרכזית בהקדם האפשרי, ועד 20 יום לאחר הבחירות למבקר המדינה.


במקרה הנ"ל הסקר, שאמנם אושר על-ידי יו"ר הועדה העירונית, מר עמי הרמן, לא נבדק על-ידו (לדבריו), אלא אושר לפרסום אך ורק בכל הקשור ללוח-הזמנים ולתאריך פרסום הסקר.

 

עיון בחוק לתעמולת בחירות סעיף 16ה' קובע:
    (ה)  העורך סקר בחירות בשיטות סטטיסטיות מוכרות, המיועד לפרסום בכתב או לשידור לציבור, ישלח העתק של תוצאות הסקר לועדת הבחירות המרכזית, בהקדם האפשרי, לעיון כל דורש, עם הפרטים האלה באשר לסקר:

(1)   הנתונים האמורים בפסקאות (1) עד (3) של סעיף קטן (ב) וכן השאלות שנשאלו בסקר כאמור בסעיף קטן (ג), ובלבד שלעניין פסקאות (1) ו-(2) יצוין גם המען של הגוף שהזמין את הסקר או של הגורם שערך את הסקר, לפי העניין;

(2)   מידע על השיטה שהשתמשו בה כדי לאסוף את הנתונים שמהם הופקו תוצאות הסקר, לרבות:

(א)   שיטת הדגימה;

(ב)   גודל המדגם ההתחלתי;

(ג)    סוגי האוכלוסייה שנדגמו;

(ד)    מספר האנשים שהתבקשו להשתתף בסקר והמספר והאחוז מהם אשר השתתפו בסקר בפועל, סירבו להשתתף בסקר או לא התאימו להשתתף בסקר;

(ה)   התאריכים והשעות של הראיונות;

(3)   מרווח הטעות לגבי הנתונים שהושגו.

שתף

אולי יעניין אותך גם...

Loading...

לוח ארועים

לכל הקופנים

קופונים

Loading...